Майсторско управление

Майсторското управление е състезание за преминаване на трасе маркирано с конуси и включващо елементи , изпитващи майсторските умения на водача. Няма класове. Замерването става от съдии с хронометър като времето се отчита от пресичането на стартовата линия до пресичането на финалната линия.
За участие се допускат всички водачи на италиански автомобили или такива на италианска платформа, попълнили заявка за участие. Автомобилът трябва да има залепен номер от ИТАЛФЕСТ 2014. Допуска се участие на повече от един водач на автомобил, като в този случай ще бъде залепян допълнително разпознавателен номер. Не се допуска участие на един водач с повече от един автомобил. Пасажери в автомобилите ще бъдат допускани след попълване на декларация.
Всички участници трябва да бъдат налични 30 минути преди старта на състезанието и да заемат място в сервизния парк.
Редът на стартиране ще се определи по жребии, като всеки участник сам ще изтегли поредността на стартирането си.
Конусите ще бъдат маркирани с боя върху асфалтатака че да се вижда тяхното оригинално място. Участноците ще имат възможност да се запознаят с трасето, като това ще с еизвърши пеш около конусите с коментар от страна на съдията. Ще бъде направено и показно преминаване с автомобил от водач неучастващ в състезанието.
Всеки участник ще има право на две преминавания по трасето като за класиране ще се зачита по доброто от двете. При равенство се вземат предвид и вторите преминавания. Класирането ще се извърши по време, като към чистото време ще се добавят наказания за неправилно изпълнение на елементите както следва:
-отместен но провостоящ конус- 3 секунди;
-Съборен конус- 5 секунди;
– неизпълнен елемент – 20 секунди
-Игнориране на елемент- 30 секунди

По предварителна програма максималният брой участници в това състезание е 15.
Записване за участие: ТУК